Logo npKV
Anonymní uživatel
Přístup do vydání --/----
Získat přihlašovací údaje   
Vydání 05/2015
Články
Inzeráty
Knižní novinky
Titulní strana
Tisková zpráva
Dubnové obchody na www.bpx.cz. Na server www.bpx.cz byly v průběhu měsíce dubna 2015 vloženy pohledávky v objemu 61 mil. Kč, a naopak odstraněny pohledávky v objemu 62 mil. Kč. Celkový objem pohledávek k 1. květnu 2015 činí 3 596 mil. Kč. Solventnost je automaticky monitorována u 96 000 společností. Server využívá 3 055 firem. Web byl navštíven 7 000 krát.
ČR: růst okolo 2,5 procenta
Komise vydává jarní hospodářskou prognózu pro rok 2015
(sta)

     K hospodářskému růstu v Evropské unii přispívají pozitivní ekonomické impulsy. Oživení unijního hospodářství, které by za jiných okolností bylo mírné a cyklické, je totiž podle jarní prognózy Evropské komise pro rok 2015 podněcováno krátkodobými faktory.
     Evropským ekonomikám pomáhá mnoho podpůrných faktorů zároveň. Ceny ropy zůstávají relativně nízké, globální růst vykazuje stabilní tendenci, hodnota eura se nadále
...


Evropský Habitat
Česká republika uspěla na půdě OSN
(red)

     V březnu 2016 se v Praze uskuteční konference OSN o udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Jedná se o přípravnou akci summitu OSN, který proběhne v říjnu roku 2016 v Ekvádoru. Pražskou kandidaturu schválil Program OSN pro lidská sídla.
     Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci je tato problematika, bude garantem celé akce, které se zúčastní zástupci desítek států Evropy, Asie a Severní Ameriky. Konference...


Schválen první operační program

     První žadatelé budou moct brzy začít čerpat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Právě tento program schválila Evropská komise jako první z deseti operačních programů, ze kterých bude možné v České republice čerpat v programovém období 2014-2020.
     Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na z...


Boj proti insolvenční mafii nabírá na síle
Ministerstvo chce tvrdě postihovat nepoctivé insolvenční správce a zamezit šikaně dlužníků

     Důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, posílení dohledových pravomocí ministerstva nad insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů, regulace komerčních subjektů způsobilých negativně ovlivnit konkrétní insolvenční řízení a posílení ochranných prvků zamezujících podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů. To jsou nejdůležitější změny, které Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele insolvenční...


Vzkaz AMSP ČR vládě:
Zvýšení daní z příjmu by byl podraz!
(red)

     Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) považuje návrh ČSSD na zvýšení daní právnickým osobám za zásadní porušení dohod. Podnikatelé přistoupili na to, že se zavede celá řada opatření pro lepší výběr daní, nicméně při zachování stávajících daňových sazeb. Přijít v mezičase účinnosti těchto opatření s vážným návrhem na zvýšení daní považuje AMSP ČR za velmi nekorektní.
     Elektronická evid...


Podpory bez předchozího schválení
(KAR)

     Evropská komise vydala rozhodnutí v sedmi případech veřejné podpory na činnosti čistě místního charakteru. Konstatovala, že se u nich nejedná o státní podporu ve smyslu pravidel EU, jelikož není pravděpodobné, že by byl významně ovlivněn obchod mezi členskými státy. Rozhodnutí se týkají České republiky, Německa, Nizozemska a Spojeného království.
     V případě České republiky se jednalo o státní nemocnice v Královéhradeckém ...


Právní rubrika
Ptali jste se, Konkurs a vyrovnání odpovídá
(red)

     Je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a přihláškou pohledávky?
     Insolvenčním návrhem se řízení zahajuje, přihláškou nikoliv. Chcete-li zahájit insolvenční řízení vůči Vašemu dlužníkovi, musíte podat návrh a připojit přihlášku. Podáte-li pouze přihlášku, řízení zahájeno nebude. Pokud však již bylo řízení zahájeno jiným návrhem, Vy již návrh podávat nemusíte a stačí se tedy pouze přihlásit. Přihláškou se ...


Místní příslušnost soudních exekucí sníží vymahatelnost dluhů
(pos)

     Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) nesouhlasí s tím, že si věřitel nebude moci vybrat vlastního exekutora a že mu bude přidělen exekutor podle místní příslušnosti. Jedná se o zásadní porušení práv věřitele. Vytváří se nemotivační systém, který může nebývale poškodit firmy domáhající se svých pohledávek. Touto regulací se omezí konkurence mezi jednotlivými exekutorskými úřady, což v důsledku může vést ke zhoršení kvality sl...


STOP fiktivním provozovnám!
Ministerstvu spravedlnosti došla trpělivost s jejich zřizováním
ToMs

     Nová ministerská vyhláška bojuje s insolvenčním byznysem tím, že výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců. Stanovuje povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení. Tím se docílí, aby insolvenční správce činnost vykonával osobně a s odbornou péčí. Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ve čtvrtek 30. ...


V Praze řehtal Šemík
(pos)

     Dne 13. května proběhla exekuční akce Finančního úřadu pro hlavní město Prahu pod názvem „Šemík“, zaměřená na daňové dlužníky, kteří dlužili státu na dani z přidané hodnoty celkem 33 milionů korun. Této akce se zúčastnilo šest týmů s 27 pracovníky vymáhání.
     V brzkých ranních hodinách se po Praze rozjelo šest pracovních týmů z Územních pracovišť pro Prahu 3, Prahu 4, Prahu 5, Prahu 6, Prahu 9 a Prahu-Modřany, společn...


Nový zákon:
další krok k vyváženému prostředí veřejných zakázek
(vv)

     Nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení.
     „Věřím, že díky navrhované koncepci nové legislativy se nám podařilo zpracovat zákon, který je přehledný a uživatelsky přívětivý pro všechny zadavatele a který napomůže zjednodušení administrace zadávacích řízení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
     Připomínkovým...


Priority nového ministra spravedlnosti Roberta Pelikána

     Konkrétně se jedná o tzv. malou novelu občanského zákoníku a nový zákon o státním zastupitelství, který by měl po jednáních s nejvyšším státním zástupcem odejít do vlády v těchto dnech. K aktuálním ministerským prioritám R. Pelikán řadí dořešení dohody vlády se soudci ohledně dorovnání jejich platů. Z dlouhodobějších úkolů je to potom komplexní reforma vězeňství, jejíž součástí by mělo být i zavedení systému elektronické kontroly - tzv. náramk...


Zaplatí to věřitelé a dlužníci
Na novele exekučního řádu vydělá pouze stát
(pb)

     Vymahatelnost peněžitých pohledávek klesá, zatímco exekucí přibývá. Zásadní je přístup zákonodárců při stanovování exekučních způsobů vymáhání. Aktuální legislativní návrhy však dle Exekutorské komory ČR povedou ke zhoršení přístupu dlužníků a věřitelů k právu, k nižší úspěšnosti a prodloužení exekucí. Vážným rizikem jsou úniky majetku mimo dosah vykonávacího řízení.
     V legislativním procesu jsou nyní dva návr...


Založení firmy bude rychlejší a levnější
Ministerstvo spustilo online zápisy do rejstříků
(red)

     Ministerstvo spravedlnosti v rámci programu elektronizace justice spustilo novou aplikaci, která umožňuje notářům provádět online zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. Náběh aplikace v již existujícím informačním systému probíhal od začátku května a do ostrého provozu vstoupí ve všech notářských kancelářích nejpozději zítra odpoledne. Zapojením notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů se celý proces zápi...


Gruzie: Nové šance
(KAR)

     První náměstkyně ministryně pro evropské programy Klára Dostálová se setkala s gruzínským velvyslancem Zaalem Gogsadzem. Hlavním tématem jednání byly perspektivy budoucí spolupráce mezi ministerstvem a relevantními institucemi v Gruzii.
     Gruzie je oficiálně kandidátskou zemí na členství v EU. České Ministerstvo pro místní rozvoj tak může svým gruzínským partnerům nabídnout pomoc a spolupráci při vým...


Chcete získat špičkový design?
(pos)

     Agentura CzechTrade dlouho době pomáhá českým firmám získat atraktivní design pro jejich výrobky.V loňském roce využilo finanční podpory projektu Design pro konkurenceschopnost 2013-2014 celkem 60 výrobců.
     CzechTrade podpořil malé a střední podniky, které inovovaly design svých výrobků, pomohl s propagací českého průmyslového designu v zahraničí a připravil několik seminářů, v nichž...


ČLFA v 1. čtvrtletí: Financování firemních investic vzrostlo meziročně téměř o čtvrtinu
Celkové obchody členů asociace se zvýšily o 7,4 % na 42,42 mld. Kč
(pos)

     Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v prvním čtvrtletí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 42,42 miliardy korun, to je o 7,4 % více než ve stejném období roku 2014. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního března 217 miliard korun.
     „Čtvrtletní data potvrdila, že se tuzemským...


DUBEN: méně osobních bankrotů a bankrotů živnostníků
Počet bankrotů obchodních společností vzrostl na 104
(pos)

     V dubnu bylo vyhlášeno 104 bankrotů obchodních společností, což je o 12 více než v březnu. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo 175 (o 51 méně než v březnu). Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v dubnu vyhlášeno 733 (o 3 méně oproti březnu), návrhů na ně bylo podáno 956 (o 53 méně než předchozí měsíc). Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1 450 (o 123 méně než v březnu), přičemž návrhů na ně bylo podáno 1 779. To je o 259 méně než v b...


Na zlepšení dopravní infrastruktury 4,7 miliardy EUR
(pos)

     Evropská komise schválila český operační program „Doprava“ na období 2014-2020. Z celkového rozpočtu 5,4 miliard eur budou 4,7 miliardy eur poskytnuty z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program představuje klíčový nástroj k provedení národních dopravních strategií. Jeho cílem je modernizovat stávající silniční a železniční infrastrukturu a rozvíjet udržitelné dopravní sítě v ČR. Do ekologičtějších a udržitelnějších ...

Novinky
Diskuse Aktuálními tématy jsou: DaněDražby, Exekuce, Konkurs a vyrovnáníLikvidace
Právní poradny
Dražby
Exekuční řízení
Personální oblast
Odkazy
Česká asociace dražebníků
Centrální adresa
Grada Publishing
Příští vydání
02. 07. 2015
© 2000-2015 KONKURS A VYROVNÁNÍ - odborný ekonomický měsíčník